Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisovaltuuston osallistuminen radanvarsifoorumiin 5.4.2024

JARDno-2024-200

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, jonka seurauksena nuorten rikollisuus on lisääntynyt. Myös nuorten turvallisuuden tunne on heikentynyt ja kunnioitus auktoriteetteihin vähentynyt. Nuoret liikkuvat junilla, jonka vuoksi ilmiöt näkyvät radanvarsikunnissa, kuten Järvenpää, Kerava ja Vantaa.

Aluehallintovirasto (AVI) järjestää perjantaina 5.4.2024 Radanvarsifoorumin vastatakseen tähän tarpeeseen. Radanvarsifoorumi kokoaa yhteen alueella lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia. Ensimmäinen radanvarsifoorumi järjestetään Järvenpäässä ja sen teemana on nuorten turvallisuuden tunteen edistäminen. Foorumiin osallistujilta toivotaan lupausta konkreettisiksi teoiksi nuorten turvallisuuden tunteen edistämiseksi.

Järvenpään nuorisopalvelut osallistuvat radanvarsifoorumiin yhdessä nuorten ryhmän kanssa ja tuovat nuorten näkökulmat sejä turvallisuuskävelyssä esille nousseet asiat osaksi keskustelua. Nuorisovaltuustolta toivotaan osallistumista foorumiin sekä ammattilaisille esitettävien kysymysten pohtimiseen ja niiden esittämiseen foorumissa järjestettävän paneelikeskustelun aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää osallistua radanvarsifoorumiin perjantaina 5.4.2024. Sihteeri kerää osallistujat ja tiedottaa heitä tarkemmin tapahtuman sisällöistä.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Perustetaan asian valmistelemiseksi työtyhmä. Työryhmään liittyvät Aino Kilpiniemi, Sanni Veijalainen, Julius Laakkonen, Ville Sikström, Hanna Ubina sekä Ainokerttu Leppänen. Työryhmä valitsee keskuudestaan edustajat paanelikysymysten esittäjiksi. Mikäli halukkaita edustajia on enemmän kuin kaksi (2), suoritetaan valinta työryhmän kesken äänestämällä.

Kokouskäsittely

Käytiin keskustelua työryhmän perustamisen tarpeellisuudesta sekä edustajien valitsemisen tavoista. Todettiin, että asian valmistelemista varten perustetaan työryhmä, joka valitsee keskuudestaan edustajat paneelikeskusteluun äänestämällä.