Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston liittyminen Oulun nuorisovaltuuston kannanottoon

JARDno-2024-213

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Oulun nuorisovaltuusto on päivämäärällä 17.1.2024 lähestynyt Järvenpään nuorisovaltuustoa ja kutsunut heidät liittymään kannanottoonsa Gazan nykyisestä tilanteesta. Kannanotto toimitetaan ulkoministeri Elina Valtoselle tiistaina 13.2.2024.

Järvenpään nuorisovaltuuston kokousaikataulusta johtuen, nuorisovaltuusto on käynyt asiasta keskustelua yleiskokouksen ulkopuolella ja suorittanut kannanottoon liittymisestä äänestyksen. Äänestyksessä on mukailtu kokouskäytänteitä ja äänestystulos on päätösvaltainen, mikäli asian käsittelyyn on osallistunut vähintään 1/3 nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä.

Äänestys pidettiin nuorisovaltuuston vastattavana 24.1.-5.2.2024 välisen ajan. Äänestykseen osallistui 7 nuorisovaltuuston jäsentä, joka on yli 1/3 nuorisovaltuuston jäsenistä. Äänestystulos ja aiheeseen liittyvät kommentit esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Merkitään asian käsittely ja äänestyksen tulos tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Lisähuomiona toivottiin lisättävän, että äänestys on järjestetty tunnistettavana (ei anonyymi kysely), jotta asian käsittelyyn osallistuneet voidaan henkilöidä. Varajäsenet eivät ole osallistuneet asian käsittelyyn.