Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lausuntopyyntö: hallintosääntöluonnos

JARDno-2024-222

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolle on keskiviikkona 7.2.2024 saapunut lausuntopyyntö koskien kaupungin hallintosääntöluonnosta. Lausuntoja pyydetään kaupungin vaikuttamistoimielimiltä, palvelualueilta ja konsernipalveluilta. Vapaamuotoiset lausunnot toimitetaan 3.3.2024 mennessä Word-tiedostona Johtava asiantuntija Saara Ojalalle.

Tarvittavat materiaalit on toimitettu nuorisovaltuustolle ennen kokousta tutustuttavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelua hallintosääntöluonnoksen sisällöistä ja päättää nimetä keskuudestaan työryhmän valmistelemaan lausuntoa.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Nuorisovaltuusto päättää vastuuttaa viestintätyöryhmän asian valmistelemiseksi.