Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

  1. Nuorisovaltuuston vuoden 2023 tilastot tiedoksi
  2. Vaikutusten arviointi -työpajan 20.12.2023 aikana esille nousseet asiat tiedoksi. Vaikutusten arviointia toteutetaan edelleen kevään 2024 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.