Lupajaosto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Oikaisuvaatimus lupatarkastajan lupapäätökseen 18-0172-R5.

JARDno-2018-2654

Valmistelija

 • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Rakennusvalvonnan päätösesitys

Rakennusvalvonta esittää lupajaostolle oikaisuvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana, ja aloitusoikeuden myöntämistä ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätösesityksen perustelut

 1. Hakija on poikkeamislupahakemuksen suunnitelmissa esittänyt tontin länsikulmaan kaksikerroksista luhtitaloa, jossa on yhteensä 16 asuntoa, joista neljä on yksiöitä, kuusi kaksioita ja kuusi kolmen huoneen ja keittiön huoneistoja. Tontille on suunniteltu 1 ap/ asunto ja 2 vierasautopaikkaa. Autopaikat on sijoitettu maantasoon tontin kadunpuoleiseen osaan. Hakija on esittänyt perustelunaan, että ratkaisulla monipuolistetaan alueen asuntojakaumaa. Asemakaava-arkkitehti on hyväksynyt suunnitelmissa esitetyt suunnitteluratkaisut ja myöntänyt poikkeamisluvan asemakaavasta. Rakennusluvassa esitetyt suunnitteluratkaisut vastaavat poikkeamisluvassa hyväksyttyjä suunnitelmia, ja näin ollen ko. rakennushanke vastaa voimassa olevan kaavan vaatimuksia.
 2. Asuinrakennuksen osalta rakennusoikeus tontilla 5-555-15 ylittyy 8,5 %. Vierekkäisten tonttien 5-555-15 ja 5-555-6 yhteenlaskettu kerrosala ylittää näiden tonttien rakennusoikeuden 3,8 %. Kyseessä on täten vähäinen perusteltu rakennusoikeuden ylitys.
 3. Kiinteistön Ylänkötien puoleisella sivulla rakennuksen etäisyys kadusta on yli 5metriä. Rakennuksen Kinnarinpolun puoleinen seinä on alle 5m kadun rajasta. Kinnarinpolun ollessa yleiselle jalankululle varattu katualue, jolle kaava sallii rakennusten sijoittelun alle 5m kadun rajasta, rakennuksen sijainti on voitu hyväksyä rakennuslupapäätöksessä.
   
   
   
   
   

Päätös

 

Hyväksyttiin