Lupajaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan, lupatunnus 19-0055-R22

JARDno-2019-1019

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Lupajaosto päättää edellä asian selosteessa vastauksena oikaisuvaatimukseen perustuen, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä lupatarkastajan päätöksestä 19-0055-R22 8.3.2019 § 36 tehdyn oikausvaatimuksen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.