Lupajaosto, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Taija Karjalainen, rakennustarkastaja, taija.karjalainen@jarvenpaa.fi

Lupajaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.