Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lautakunnan jäsenien nimeäminen yksilöasiainjaostoon

JARDno-2018-918

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.2.2018 § 19 hallintosäännön, jossa on huomioitu Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän sosiaali-​ ja terveydenhuollon järjestämis-​ ja tuottamissopimuksen edellyttämät muutokset. Hallintosäännön muutokset astuivat voimaan 1.3.2018.  Lasten ja nuorten lautakunnan sekä sosiaali-​ terveyslautakunnan yhteinen yksilöasiainjaosto on poistunut ja on perustettu uusi yksilöasiainjaosto lasten ja nuorten lautakunnan alaisuuteen lautakunnan toimivaltaan jäävien yksilöasioiden muutoksenhakua varten. Muutos perustuu siihen,​ että vuoden 2018 alusta lukien Kuuden soten  kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali-​ ja terveydenhuollon jaosto toimii ensimmäisen asteen muutoksenhakuelimenä sosiaali-​ ja terveydenhuollon alaisissa yksityishenkilöiden etuusasioissa. Tällöin valtaosa yksilöasiainjaoston aiemmin käsittelemistä asioista siirtyy kuntayhtymälle. 

Lasten ja nuorten lautakunnan toimivaltaan kuuluvat yksilöasiat käsitellään jatkossa lautakunnan alaisessa kolmijäsenisessä yksilöasiainjaostossa. Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana ja hänen varahenkilönään lautakunnan varapuheenjohtaja. Lautakunta valitsee keskuudestaan jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston esittelijä on sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualueen johtaja tai nimeämänsä muu viranhaltija.

Hallintosäännön muutokset on päivitetty Lasten ja nuorten palvelualueen toimintasäännön organisaatiokaavioon.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi hallintosäännön muutoksen 1.3. 2018 alkaen.
 • merkitä tiedoksi hallintosäännön muutosta vastaavan muutoksen Lasten ja nuorten palvelualueen toimintasäännön organisaatiokaavioon. 
 • todeta, että lasten ja nuorten lautakunnan alaisen yksilöasiainjoaston puheenjohtajana  toimii lautakunnan puheejohtaja  ja hänen henkilökohtaisena  varajäsenenään lautakunan varapuheenjohtaja. 
 • valita keskuudestaan lasten ja nuorten lautakunnan alaiseen  yksilöasiainjaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

 

Lasten ja nuorten lautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi hallintosäännön muutoksen 1.3. 2018 alkaen.
 • merkitä tiedoksi hallintosäännön muutosta vastaavan muutoksen Lasten ja nuorten palvelualueen toimintasäännön organisaatiokaavioon. 
 • todeta, että lasten ja nuorten lautakunnan alaisen yksilöasiainjoaston puheenjohtajana  toimii lautakunnan puheejohtaja  ja hänen henkilökohtaisena  varajäsenenään lautakunan varapuheenjohtaja. 
 • valita keskuudestaan lasten ja nuorten lautakunnan alaiseen  yksilöasiainjaostoon seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

 • Vars.jäsen             Hlökoht.varajäsen
 • Petri Ovaska         Suvi Pohjonen
 • Emmi Mäkinen     Heli Anttila

 

Tiedoksi

Satu Tuominen, Hanna Graeffe, Petri Ovaska, Suvi Pohjonen, Emmi Mäkinen, Heli Anttila