Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien toteutumat

JARDno-2018-862

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille.

Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmia muutettiin kolme kertaa Lasten ja nuorten lautakunnassa 14.3.2017 § 12, 26.9.2017 § 19 ja 12.12.2017 § 46.

Avainalueiden toimintakatteet toteutuivat seuraavasti; Esikunta ylittyi n. 172.00 eurolla (105,8 %), Varhaiskasvastuspalvelut 522.000 eurolla (102,2 %) ja Perusopetuspalvelut 602.000 eurolla (101,8 %).  Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen toimintakate alittui n. 18.000 eurolla (97,4 %) ja Perhesosiaalityön palvelut n. 490.000 eurolla 93,7 %. 

Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten käyttösuunnitelmien euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta avainalueiden toimintakatetta.

Avainalueiden sitovat tavoitteet ovaa pääsääntöisesti toteutuneet toivottuun suuntaa ja toteumisessa heijastuu kaupungin voimakas kasvu. Edelleen tarvitaan yhteistyötä ja ennalta ehkäisevään  toimintaan panostamista  korjaavien palvelujen  tarpeen suunnan  kääntämiseen.

Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014 – 2025 toteuttavat strategiset ohjelmat on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.10.2014 § 226. Ohjelmista on johdettu edelleen lautakuntatasolle vietävät toimeenpanosuunnitelmat, joissa on määritelty vuosien 2015 - 2017 konkreettiset toimenpiteet tarkemmalle tasolle. Lautakuntiin nähden sitoviin toimeenpanosuunnitelmiin on koottu strategisten ohjelmien ydinprosesseille kohdistetut toimenpidekokonaisuudet sekä kuvattu palvelualueen konkreettiset toimenpiteet.

Lasten ja nuorten palvelualueen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 20.5.2015 § 25. Sen kautta seurataan myös Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 toteumista.  Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutumista on arvioitu liikennevaloin ja toteuma on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevat käyttösuunnitelmien toteumat
  • hyväksyä palvelualueen toimeenpanosuunnitelman 2015 – 2017 vuotta 2017 koskevan toteuman seurannan liitteen mukaisena
  • valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

Päätös

 

Hyväksyttiin