Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Järvenpään kaupungin ja kansaneläkelaitoksen välinen sopimus lasten hoidon tuen kuntalisän maksamisesta

JARDno-2018-693

Valmistelija

  • Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä on ollut käytössä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuspalvelut on 23.2.2017 sopinut  kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä 1.4.2017 - 31.7.2018 välisenä aikana. Tämän jälkeen tarkoituksena on siirtyä päiväkotien osalta palvelusetelin käyttöön. Seitsemän yksityistä päiväkotia on jo palvelusetelin piirissä ja  loput neljä paikallista päiväkotia ottavat palvelusetelin käyttöön 1.8.2018 alkaen. Tuolloin palveluseteli on käytössä kaikissa järvenpääläisissä yksityisissä päiväkodeissa. Kuntalisän käyttö  päättyy yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien, perhepäivähoitajien ja kotiin palkattavien hoitajien  osalta 31.7.2018.

Järvenpäässä perhepäivähoito halutaan säilyttää yhtenä tärkeänä varhaiskasvatuksen muotona. Kunnallisessa perhepäivähoidossa  31.12.2017  oli  58  lasta  ja yksityisessä perhepäivähoidossa oli 57 lasta varhaiskasvatuksessa.  Tällä hetkellä yksityinen perhepäivähoito on hyvä vaihtoehto kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi. Järvenpään kaupunki ostaa noin 20 yksityiseltä hoitajalta perhepäivähoitoa ja lisäksi  kymmenkunta lasta on yksityisillä perhepäivähoitajilla toisissa kunnissa kuntalisän tuella. Nyt huoli on tullut perhepäivähoidon vähenemisestä kuntalisän päättymisen vuoksi. Kuntalisän päättymisen vuoksi ei perheillä olisi mahdollista jatkaa yksityisellä perhepäivähoidossa tai palkata kotiin hoitajaa. 

Siksi varhaiskasvatuspalvelut ehdottaakin kuntalisän jatkamista nykyisillä hinnoilla yksityiseen perhepäivähoitoon ja kotiin palkattavalle hoitajalle 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Tällä sopimuksen jatkolla  ei ole  olennaista muutosta nykyiseen talousarvioon. 

Alla ehdotus Järvenpään kaupungin kuntalisämääristä 1.8.2018 alkaen.

Kuntalisän määrään vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen laajuus, onko lapsi alle 20 h/vk vai yli 20 h/vk varhaiskasvatuksessa. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt 9.3.2016 § 7 kokouksessaan, että enintään 20 h/vk varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tuesta. Alla olevat kuntalisän määrät ovat vastaavat kuin nykyisin. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa

Kuntalisä

Hoitorahaan €/kk

 Hoitomuoto

Perhepäivä hoito

Työsuhteinen  hoitaja

 Alle 3 vuotta olevasta lapsesta

200

200

 3 vuotta vanhemmasta lapsesta

200

200

 Perusopetuslaissa  tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi

0

0

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, kunnan muutoin määrittelemää hoidon aikaa ei tutkita.

Kuntalisä

Hoitorahaan €/kk

 Hoitomuoto

 Perhepäivähoito

 Työsuhteinen  hoitaja

 Alle 3-vuotta olevasta lapsesta

100

100

 3 vuotta vanhemmasta  lapsesta

100

100

 

Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden/lapsien osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tästä tekee se, jos perheellä/lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi on oikeus täyteen varhaiskasvatukseen, niin tämän päättää kunta. Tällöin Kela tarvitsee päätöksestä tiedon, jotta tukea maksetaan oikean suuruisena.

Lasten ja nuorten palvelualueen toimivallan määrittelyn mukaan lautakunta hyväksyy tulosaluettaan koskevat yli 500.000 € koskevat sopimukset.

Liitteenä Järvenpään kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen välinen sopimus lasten hoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä 1.8.2018 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esityksen ja liitteen mukaisen sopimuksen lasten hoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kelan ja kaupungin välille Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Kela