Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 talousarvion vaikutus käyttösuunnitelmien 2018 valmisteluun

JARDno-2017-2026

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten lautakunta on 26.9.2017 § 20 hyväksynyt Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioesityksen toimintakatteeltaan - 68.811.000 euroa. Talousarvion lautakuntakäsittelyn yhteydessä on esitelty alustavasti myös vastuualueiden käyttösuunnitelmia. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 13.11.2017 § 68, jossa Lasten ja nuorten palvelualueen toimintatuotot vuodelle 2017 ovat 7.098.347 euroa, toimintakulut 77.219.421 euroa ja toimintakate -70.121.074 euroa.

Lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen palvelualueen talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksen vaikutusta pienentämällä toimintatuottoja 350.000 eurolla. Kun asiakasmaksumuutoksen lopulliset vaikutukset selviävät, tullaan vuoden aikana tekemään tarvittaessa talousarviomuutosesitys. Myös lautakunnan esittämä opiskeluhuollon kotikuntakorvauksen pieneneminen 90.000 on huomioitu talousarviossa. Kaupunginvaltuuston kokouksessa palvelualueen talousarvion menoihin  lisättiin 70.000 euroa  kahden perheohjaajan palkkaamiseen kouluperhetyöhön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 13.11.2017 § 68 hyväksymän Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2022 sekä sen vaikutukset palvelualueen käyttösuunnitelmien 2018 laadintaan

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)