Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lasten ja nuorten lautakunnan toimivaltaan kuuluvien yksilöasiainjoston alaisten asioiden muutoksenhaku vuodesta 2018 alkaen

JARDno-2017-2000

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa on Lasten ja nuorten lautakunnan kanssa yhteinen yksilöasiainjaosto. Jaosto on yksityisten henkilöiden etuusasioissa ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin.  Lasten ja nuorten palvelualueen toimivaltaan kuuluvina asioina siellä on käsitelty lähinnä perhesosiaalityön ja varhaiskasvatuksen yksilöpäätöksiä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista tehtyjä oikaisuvaatimuksia.

Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallitukseen on perustettu 1.1.2018 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, jossa käsitellään kuntayhtymän kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon yksilöasioiden ensimmäisen asteen muutoksenhakua. Uuteen jaostoon siirtyvät myös pääosa nykyisen Järvenpään kaupungin yksilöasianjaoston käsiteltäviksi kuuluvista asioista.  Voimassa olevaan kaupungin hallintosääntöön valmistellaan jatkossa tältä osin muutosta.

Yksilöasiainjaostolle toimivaltaan kuuluvista Lasten ja nuorten palvelualueen alaisten asoiden muutoksenhauista jää kuntaan 1.1.2018 alkaen lähinnä varhaiskasvatuksen yksilöasiat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut. Nämä oikaisuvaatimukset voidaan jatkossa tarvittaessa käsitellä Lasten ja nuorten lautakunnassa salassa pidettävinä asioina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi, että Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallituksen alaisuuteen on perustettu 1.1.2018 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, jossa käsitellään kuntayhtymän kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöasioiden ensimmäisen asteen muutoksenhakua

  • todeta, että Lasten ja nuorten lautakunnan toimivaltaan kuuluvat yksilöasiat, joiden muutoksenhaku käsitellään  kunnan toimielimessä, voidaan jatkossa tarvittaessa käsitellä Lasten ja nuorten lautakunnassa salassa pidettävinä asioina

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)