Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen.

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa.

Päätös

 

Hyväksyttiin