Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Perustelut

Perusopetusjohtajan päätökset

  • Järvenpään perusopetuksen lukuvuoden 2018 - 2019 työ- ja loma-ajat
  • Perusopetusryhmien perustaminen 1. vuosiluokan osalta lukuvuodelle 2018 - 2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)