Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sijaisen valitseminen keskusvaalilautakunnan sihteerille

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, aino-kaisa.ahponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 14 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta

a) päättää, että kuntavaaleihin 2021

  1. keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan kaupunginlakimies Laura Kattelmäki sekä
  2. keskusvaalilautakunnan sihteerin sijaiseksi hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen.

b) toteaa, että virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista sihteerille tai hänen sijaiselleen maksetaan työaikakorvaukset.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Laura Kattelmäki poistui kokoustilasta esteellisenä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Laura Kattelmäki, hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2020 § 5 valinnut keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hänelle sijaisen. Vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen pidetään perusteltuna, että keskusvaalilautakunta valitsee sihteerille myös toisen sijaisen sen varalle, että sihteeriksi ja hänen sijaisekseen valittu estyvät suorittamaan tehtäväänsä esimerkiksi karanteeniin asettamisen vuoksi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää,​ että kuntavaaleihin 2021 keskusvaalilautakunnan sihteerin toiseksi sijaiseksi valitaan hallintojohtaja Iiris Laukkanen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu