Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain 17 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotiäänestykseen. Järvenpäässä kotiäänestykset on perinteisesti toimittanut vaalitoimikunta, joka suorittaa myös laitosäänestykset.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat vaalitoimikuntaan valitut henkilöt myös vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

  1. Hongisto-Koskinen, Maarit
  2. Laari, Mauri
  3. Veijalainen, Jaakko
  4. Toivanen, Helena
  5. Erpola, Tuula
  6. Nazander, Tatiana
  7. Graeffe, Arne
  8. Suhonen, Pentti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valitut