Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 14 §:n 1 momentin mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.