Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle seuraavat asiat:

  1. THL:n ja oikeusministeriön ohjekirjeet (5 kpl)

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.