Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden täydentäminen

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 17 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestykseen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)
 24. (henkilötiedot poistettu)
 25. (henkilötiedot poistettu)
 26. (henkilötiedot poistettu)
 27. (henkilötiedot poistettu)
 28. (henkilötiedot poistettu)
 29. (henkilötiedot poistettu)
 30. (henkilötiedot poistettu)
 31. (henkilötiedot poistettu)
 32. (henkilötiedot poistettu)
 33. (henkilötiedot poistettu)
 34. (henkilötiedot poistettu)
 35. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

3. että kirjeäänestyksen vaalikuorten avauksen, lippujen leimaamisen ja niiden sulkemisen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen suorittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri kaupunginlakimies Laura Kattelmäki ja hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen yhdessä.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä pykälän 6 käsittelyn jälkeen. Ennen asian käsittelyä Laura Kattelmäki poistui kokoustilasta esteellisenä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Laura Kattelmäki, hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi, hallintolain 28.1 §:n 3-kohdan mukainen intressijäävi

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 15 valinnut yhteensä 35 vaalitoimitsijaa kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä varten. Koska kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 § 16 päättänyt lisätä ennakkoäänestyspaikkojen määrää aimmista vuosista kahdella ennakkoäänestyspaikalla, on myös vaalitoimitsijoita valittava aiempia vuosia enemmän. Vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen vaalitoimitsijoita on valittava riittävästi myös mahdollisten altistumisten ja sairastumisten varalle.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä aiemmin valittujen 35 henkilön lisäksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Käsittely

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki toi esille, että esityslistan julkaisemisen jälkeen on saapunut vielä kaksi suostumusta vaalityöhön. Myös heidät ehdotetaan nimettävän ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä aiemmin valittujen 35 henkilön lisäksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)
 24. (henkilötiedot poistettu)
 25. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Tiedoksi

Valitut