Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vaalihuoneistojen tarkastaminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestysalueen äänestyspaikassa huolehtii kunnanhallituksen asettama vaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu kuitenkin vaalipäivän äänestyksen valmisteluista huolehtiminen.

Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia

  • , että äänestyspaikka on käytettävissä ja että siellä on tarvittava kalustus.
  • äänestyspaikan esteettömyydestä.
  • yhdessä vaalilautakunnan kanssa vaaliavustajien ja mahdollisen muun avustavan henkilöstön hankinnasta.
  • vaalilautakunnan jäsenten ja vaaliavustajien kouluttamisesta, opastamisesta ja neuvonnasta.
  • siitä, että vaalilautakunnalle jaetaan tarvittavat vaaliasiakirjat, tarvikkeet, kalusteet, vaaliohjeet sekä, jos äänioikeustietojärjestelmää (tai laskentajärjestelmää) käytetään, IT-laitteet ja tarvikkeet.

Lisäksi sekä keskusvaalilautakunnan että vaalilautakunnan tulee huolehtia siitä, että äänestyspaikalla noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n antamia ohjeita terveysturvallisuudesta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa vaalipäivän äänestyspaikat vaalilautakuntien puheenjohtajien kanssa erikseen sovittavina ajankohtina noin viikkoa ennen varsinaista vaalipäivää.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että tarkastukset suoritetaan muutamaa päivää ennen vaalisunnuntaita vaalilautakuntien puheenjohtajien kanssa erikseen sovittavina ajankohtina.

Tiedoksi

Vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat