Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Vaalitoimituksesta tiedottaminen (lisäpykälä)

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan velvollisuus tiedottaa äänestyspaikoista ja -ajoista

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Lisäksi vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Kuulutusluonnos koskien Järvenpään kaupungin ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän äänestyspaikkoja sekä niiden aukioloaikoja täydennetään keskusvaalilautakunnalle esityslistalle heti, kun kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.1.2021.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan kuulutusluonnoksen.
  2. että kuulutus annetaan tiedoksi kuntalaisille siten, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
  3. että kuulutus asetetaan nähtäville myös kaupungin omistamiin vaalimainostelineisiin (6 kpl), kun ne on pystytetty.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti lisätä kuulutukseen maininta siitä, että keskusvaalilautakunta suosittaa äänestysaikojen ensimmäisen ja viimeisen tunnin rauhoittamista mahdollisuuksien mukaan riskiryhmien käyttöön.

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 12 päättänyt vaalitoimituksesta tiedottamisesta. Koska eduskunta on 26.3.2021 hyväksymällään lailla (laki kuntavaalien 2021 siirtämisestä 265/2021) päättänyt siirtää kuntavaalit huhtikuusta kesäkuuhun sekä pidentää ennakkoäänestysajanjaksoa aiemmasta viikosta kahteen viikkoon, tulee keskusvaalilautakunta päättää kuntavaaleista tiedottamisesta uudelleen.

Ehdotuksen mukaan keskusvaalilautakunta päättää kumota aiemman päätöksensä 27.1.2021 § 12 hallintolain 50.1 §:n 4-kohdan mukaan ja ratkaista asian uudelleen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. kumota aiemman päätöksensa 27.1.2021 § 12, jolla se on hyväksynyt kuulutuksen vaalitoimituksesta tiedottamisesta ja ratkaista asian uudelleen.
  2. hyväksyä pykälän liitteenä olevan uuden aikataulun mukaisesti päivitetyn kuulutuksen vaalitoimituksesta tiedottamiseksi.
  3. että kuulutus annetaan tiedoksi kuntalaisille siten,​ kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
  4. että kuulutus asetetaan nähtäville myös kaupungin omistamiin vaalimainostelineisiin (6 kpl),​ kun ne on pystytetty.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että riskiryhmien osalta lisätään kuulutukseen viittaus THL:n riskiryhmiä koskevaan määritelmään.