Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 LISÄPYKÄLÄ: Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat (lisäpykälä)

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain 17 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotiäänestykseen. Järvenpäässä kotiäänestykset on perinteisesti toimittanut vaalitoimikunta, joka suorittaa myös laitosäänestykset.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat vaalitoimikuntaan valitut henkilöt myös vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. Hongisto-Koskinen, Maarit
 2. Laari, Mauri
 3. Veijalainen, Jaakko
 4. Toivanen, Helena
 5. Erpola, Tuula
 6. Nazander, Tatiana
 7. Graeffe, Arne
 8. Suhonen, Pentti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 3.3.2021 § 22 nimennyt kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi kahdeksan vaalitoimikunnan jäsentä, kuten aiempinakin vuosina. Vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen on mahdollista, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita tullaan tarvitsemaan aiempia vuosia enemmän. Edellä mainitusta johtuen ehdotetaan, että keskusvaalilautakunta nimeää aiemmin jo nimetyn kahdeksan kotiäänestyksen vaalitoimitsijan lisäksi kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita kaksitoista henkilöä lisää.

Valtioneuvosto on antanut 16.4.2021 asetuksen vapaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella rokotusjärjestystä muutetaan siten, että kesäkuun kuntavaalien kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksen toimittavat vaalivirkailijat voidaan rokottaa koronavirusta vastaan. Asetus tuli voimaan 19.4.2021. Oikeusministeriö on tiedottanut, että toimet vaalivirkailijoiden rokottamiseksi voidaan käynnistää, kun asetus on tullut voimaan. Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymältä ei ole tiedusteluista huolimatta saatu vielä vastausta siihen, koska ja miten se aikoo järjestää koti- ja laitosäänestyksen vaalitoimitsijoiden rokotukset.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat kaksitoista henkilöä jo aiemmin valittujen kahdeksan henkilön lisäksi vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. Aino Maria Wahlström
 2. Antero Niilo
 3. Emma Andelin
 4. Janika Liukkonen
 5. Jasmina Liukkonen
 6. Kati Perälä
 7. Madalina Kaisanlahti
 8. Raili Uusitupa
 9. Sonja Lindroos
 10. Susanna Kokko
 11. Teemu Rainetoja
 12. Tuula Peltola

2. todeta,​ etteivät edellä mainitut henkilöt,​ eivätkä heidän puolisonsa,​ lapsensa,​ sisaruksensa tai vanhempansa,​ ole ehdokkaana vaaleissa.

3. todeta,​ että Järvenpään kaupungin talous-​ ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt,​ että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota,​ joka on suuruudeltaan 22,​27 € / tunti.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki poistui kokoustilasta esteellisenä, eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Laura Kattelmäki, osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § 1-k), intressijäävi (hallintolaki 28.1 § 3-k)

Tiedoksi

Vaalitoimikunta, valitut vaalitoimitsijat, tehtävää hakeneet