Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat (lisäpykälä)

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 17 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestykseen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)
 24. (henkilötiedot poistettu)
 25. (henkilötiedot poistettu)
 26. (henkilötiedot poistettu)
 27. (henkilötiedot poistettu)
 28. (henkilötiedot poistettu)
 29. (henkilötiedot poistettu)
 30. (henkilötiedot poistettu)
 31. (henkilötiedot poistettu)
 32. (henkilötiedot poistettu)
 33. (henkilötiedot poistettu)
 34. (henkilötiedot poistettu)
 35. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

3. että kirjeäänestyksen vaalikuorten avauksen, lippujen leimaamisen ja niiden sulkemisen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen suorittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri kaupunginlakimies Laura Kattelmäki ja hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen yhdessä.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä pykälän 6 käsittelyn jälkeen. Ennen asian käsittelyä Laura Kattelmäki poistui kokoustilasta esteellisenä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Laura Kattelmäki, hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi, hallintolain 28.1 §:n 3-kohdan mukainen intressijäävi

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 15 valinnut yhteensä 35 vaalitoimitsijaa kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä varten. Koska kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 § 16 päättänyt lisätä ennakkoäänestyspaikkojen määrää aimmista vuosista kahdella ennakkoäänestyspaikalla, on myös vaalitoimitsijoita valittava aiempia vuosia enemmän. Vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen vaalitoimitsijoita on valittava riittävästi myös mahdollisten altistumisten ja sairastumisten varalle.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä aiemmin valittujen 35 henkilön lisäksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Käsittely

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki toi esille, että esityslistan julkaisemisen jälkeen on saapunut vielä kaksi suostumusta vaalityöhön. Myös heidät ehdotetaan nimettävän ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

1. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä aiemmin valittujen 35 henkilön lisäksi seuraavat vaalityöhön suostumuksensa antaneet henkilöt vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)
 7. (henkilötiedot poistettu)
 8. (henkilötiedot poistettu)
 9. (henkilötiedot poistettu)
 10. (henkilötiedot poistettu)
 11. (henkilötiedot poistettu)
 12. (henkilötiedot poistettu)
 13. (henkilötiedot poistettu)
 14. (henkilötiedot poistettu)
 15. (henkilötiedot poistettu)
 16. (henkilötiedot poistettu)
 17. (henkilötiedot poistettu)
 18. (henkilötiedot poistettu)
 19. (henkilötiedot poistettu)
 20. (henkilötiedot poistettu)
 21. (henkilötiedot poistettu)
 22. (henkilötiedot poistettu)
 23. (henkilötiedot poistettu)
 24. (henkilötiedot poistettu)
 25. (henkilötiedot poistettu)

2. todeta, etteivät edellä mainitut henkilöt, eivätkä heidän puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa, ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta, että Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt, että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota, joka on suuruudeltaan 22,27 € / tunti.

Valmistelija

 • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksissaan 27.1.2021 § 15 ja 3.3.2021 § 21 valinnut yhteensä 60 ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijaa. Päätösten jälkeen eduskunta on kuitenkin 26.3.2021 hyväksymällään lailla (laki kuntavaalien 2021 siirtämisestä 265/2021) päättänyt siirtää kuntavaalit huhtikuusta kesäkuuhun. Useat aiemmin nimetyt ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat ovat eduskunnan päätöksen jälkeen ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä vaalitoimitsijoina kesäkuuhun siirretyissä kuntavaaleissa. Edellä mainitusta johtuen ehdotetaan, että keskusvaalilautakunta poistaa aiemmat päätöksensä hallintolain 50.1 §:n 4-kohdan mukaan ja nimeää ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat kesäkuuhun siirrettyihin kuntavaaleihin uudelleen. Lisäksi ehdotetaan, että koska ennakkoäänestysajanjaksoa pidennettiin aiemmasta viikosta kahteen viikkoon, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita valitaan yhteensä seitsemänkymmentä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. kumota aiemmat päätöksensä 27.1.2021 § 15 ja 3.3.2021 § 21 ja ratkaista asian uudelleen.

2. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä kesäkuuhun siirtyneisiin kuntavaaleihin 2021 ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat tehtävään suostumuksensa antaneet seitsemänkymmentä henkilöä:

 1. Aarne Myllynen
 2. Aatu Kokko
 3. Aino-Kaisa Ahponen
 4. Anne Alakallaanvaara
 5. Anni Huuskonen
 6. Anniina Ilola
 7. Arja Mäkelä
 8. Elias Anttila
 9. Elias Pitkänen
 10. Elizaveta Svintenok
 11. Ellen Järvinen
 12. Emmi Manninen
 13. Emmiina Niemi
 14. Erika Salminen
 15. Hanna Lind
 16. Heli Karppanen
 17. Ilari Viljavuori
 18. Inki Pelkonen
 19. Janne Viitanen
 20. Jari Ahola
 21. Jarmo Salminen
 22. Jarna Jouhki-Kuosmanen
 23. Jarkko Lanu
 24. Jasmin Luoma
 25. Jenni Salo
 26. Juho Peltola
 27. Kalle Kurittu
 28. Katja Hamaja
 29. Katja Vaattovaara
 30. Kristiina Peltola
 31. Lauri Sirén
 32. Lotta Kaje
 33. Marketta Huuhtanen
 34. Matias Ruohonen
 35. Merja Vuori
 36. Mintti Lumenheimo
 37. Mirella Tuomela
 38. Nea Heikkinen
 39. Nea Heikkuri
 40. Nina Nyholm
 41. Noora Paakki
 42. Outi Sallinen
 43. Patrik Hieke
 44. Petra Pantsar
 45. Pirjo Rahunen
 46. Päivi Äijänen
 47. Raila Rumbin
 48. Reijo Turunen
 49. Riitta Murtokare
 50. Riitta Rainetoja
 51. Roosa Ahtiainen
 52. Sauli Savinainen
 53. Senja Spinas
 54. Siiri Tikkanen
 55. Siiri Vaakanainen
 56. Sini Torkki
 57. Sirja Hietanen
 58. Sointu Karttunen
 59. Sonja Niemelä
 60. Tarja Majamäki
 61. Theresa Willberg
 62. Tiia Paakkulainen
 63. Tiina Veijanen
 64. Tuomas Ruuttunen
 65. Valpuri Mäkinen
 66. Veera Rainetoja
 67. Verneri Olin
 68. Viivi Tassi
 69. Viivi Vilpponen
 70. Vilma Tuominiemi

3. todeta,​ etteivät edellä mainitut henkilöt,​ eivätkä heidän puolisonsa,​ lapsensa,​ sisaruksensa tai vanhempansa,​ ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta,​ että Järvenpään kaupungin talous-​ ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt,​ että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota,​ joka on suuruudeltaan 22,​27 € / tunti.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki poistui kokoustilasta esteellisenä, eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

1. kumota aiemmat päätöksensä 27.1.2021 § 15 ja 3.3.2021 § 21 ja ratkaista asian uudelleen.

2. vaalilain 17 §:n perusteella määrätä kesäkuuhun siirtyneisiin kuntavaaleihin 2021 ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat tehtävään suostumuksensa antaneet henkilöt:

 1. Aarne Myllynen
 2. Aatu Kokko
 3. Aino-Kaisa Ahponen
 4. Anne Alakallaanvaara
 5. Anni Huuskonen
 6. Anniina Ilola
 7. Arja Mäkelä
 8. Elias Anttila
 9. Elias Pitkänen
 10. Elizaveta Svintenok
 11. Ellen Järvinen
 12. Emmi Manninen
 13. Emmiina Niemi
 14. Erika Salminen
 15. Hanna Lind
 16. Heli Karppanen
 17. Ilari Viljavuori
 18. Inki Pelkonen
 19. Janne Viitanen
 20. Jari Ahola
 21. Jarmo Salminen
 22. Jarna Jouhki-Kuosmanen
 23. Jarkko Lanu
 24. Jasmin Luoma
 25. Jenni Salo
 26. Juho Peltola
 27. Kalle Kurittu
 28. Katja Hamaja
 29. Katja Vaattovaara
 30. Kristiina Peltola
 31. Lauri Sirén
 32. Lotta Kaje
 33. Marketta Huuhtanen
 34. Matias Ruohonen
 35. Merja Vuori
 36. Mintti Lumenheimo
 37. Mirella Tuomela
 38. Nea Heikkinen
 39. Nea Heikkuri
 40. Nina Nyholm
 41. Noora Paakki
 42. Outi Sallinen
 43. Patrik Hieke
 44. Petra Pantsar
 45. Pirjo Rahunen
 46. Päivi Äijänen
 47. Raila Rumbin
 48. Reijo Turunen
 49. Riitta Murtokare
 50. Riitta Rainetoja
 51. Roosa Ahtiainen
 52. Sauli Savinainen
 53. Senja Spinas
 54. Siiri Tikkanen
 55. Siiri Vaakanainen
 56. Sini Torkki
 57. Sirja Hietanen
 58. Sointu Karttunen
 59. Sonja Niemelä
 60. Tarja Majamäki
 61. Theresa Willberg
 62. Tiia Paakkulainen
 63. Tiina Veijanen
 64. Tuomas Ruuttunen
 65. Valpuri Mäkinen
 66. Veera Rainetoja
 67. Verneri Olin
 68. Viivi Tassi
 69. Viivi Vilpponen
 70. Vilma Tuominiemi

3. todeta,​ etteivät edellä mainitut henkilöt,​ eivätkä heidän puolisonsa,​ lapsensa,​ sisaruksensa tai vanhempansa,​ ole ehdokkaana vaaleissa.

4. todeta,​ että Järvenpään kaupungin talous-​ ja hallintojohtaja on päätöksellään 1.12.2017 § 11 päättänyt,​ että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkkiota,​ joka on suuruudeltaan 22,​27 € / tunti.

Esteellisyys

 • Laura Kattelmäki, osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § 1-k), intressijäävi (hallintolaki 28.1 § 3-k)

Tiedoksi

Valitut, tehtävää hakeneet