Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle:

  1. Oikeusministeriöltä 8.4.2021 saapunut kirje / Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa 13.6.2021
  2. Oikeusministeriöltä 13.4.2021 saapunut kirje / Ehdokashakemusten käsittelystä vuoden 2021 kuntavaaleissa

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi merkitä tiedoksi oikeusministeriöltä 19.4.2021 saapunut kirje / Vaalivirkailijoiden rokottamista koskeva asetusmuutos tullut voimaan tänään 19.4.2021.