Keskusvaalilautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ehdokashakemusten jättämisestä kuuluttaminen kuntavaaleissa 2021

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain 34 §:n mukaan viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkai­den asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kunnallisvaaleissa sillä tavalla, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä.

Kuulutusluonnos on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuulutuksen, joka julkaistaan vaikutusalueen lehdessä ja muutoin kuten vaalilaki määrää.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että kuulutus julkaistaan sekä Keski-Uusimaa että viikkouutiset -lehdessä.

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 14 hyväksynyt kuulutuksen valtuutettujen lukumäärästä sekä ehdokashakemusten jättämisestä kuntavaaleissa 2021. Koska eduskunta on päätöksellään 26.3.2021 päättänyt siirtää kuntavaalit huhtikuusta kesäkuuhun 2021, keskusvaalilautakunnan on laadittava ja hyväksyttävä uusi kuulutus.

Kuulutusluonnos on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuulutuksen,​ joka julkaistaan vaikutusalueen lehdessä ja muutoin kuten vaalilaki määrää.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamopalvelut