Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut (liite KT 23 ehdokkaat vertausluvuittain). Vaalilain §:n 90 mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä on valittava edustajia tai kunnassa valtuutettuja. Järvenpäässä valittavia valtuutettuja on 51.

Niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai vertausluku kuin toisella saman puolueen ehdokkaalla, keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain §:n 90 mukaiset arvonnat ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi (liite KT 41 äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet).

Tässä kokouksessa keskuvaalilautakunta myös vahvistaa mitättömien äänten määrän ja äänten kokonaismäärän (liite KT 90 mitättömät äänestysliput perusteittain).

Vaalilain 98 §:n mukaan pöytäkirjassa on mainittava sekä valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut henkilöt. Kukin henkilö merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä (liite KT 26 valitut ja varamiehet vertausluvuittain).

Liitteet liitetään pöytäkirjaan kokouksessa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää: 

  1. vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut liitteen (KT 23) mukaisesti
  2. vahvistaa samalla äänimäärällä tai samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden keskineäinen järjestys suoritetun arvonnan perusteella liitteen (KT 41) mukaisesti
  3. vahvistaa mitättömien äänten määrän ja äänten kokonaismäärän liitteen (KT 90) mukaisesti ja 
  4. vahvistaa kuntavaalien 2021 tuloksen Järvenpään kaupungissa liitteen (KT 26) mukaisesti.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti: 

  1. vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut liitteen (KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain) mukaisesti
  2. vahvistaa samalla äänimäärällä tai samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden keskinäinen järjestys suoritetun arvonnan perusteella liitteen (KT 41 Äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet) mukaisesti
  3. vahvistaa mitättömien äänten määrän ja äänten kokonaismäärän liitteen (KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain) mukaisesti ja 
  4. vahvistaa kuntavaalien 2021 tuloksen Järvenpään kaupungissa liitteen (KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain) mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tarkastuslaskennan jälkeen oli havaittu, että ennakkoäänten osalta annettujen äänien ja äänestäjien määrä ei täsmännyt äänestysalueittain. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että laskennassa äänestyslippuja oli todennäköisesti joutunut toisen äänestysalueen lippujen joukkoon. Asia selvitettiin oikeusministeriön vaalituesta saatujen ohjeiden mukaan ja todettiin, ettei sekaannuksella ole voinut olla vaikutusta kuntavaalien lopputulokseen. Keskusvaalilautakunta totesi, että voidaan edetä arvontaan niiden ehdokkaiden osalta, joilla on keskenään sama äänimäärä tai vertausluku. 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja ehdotti, että niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai vertausluku kuin toisella saman puolueen ehdokkaalla, keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain §:n 90 mukaiset arvonnat ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi käyttäen oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT) arvontaominaisuutta.

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Käsittelyn aikana käytiin läpi seuraavat tuloslaskentajärjestelmästä otetut liitteet:

KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain, tasatilateet ratkaisematta

KT26 Valittavat valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

KT41 Äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet

KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain