Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kuntavaalien 2021 tuloksen julkaiseminen ja tuloksesta tiedottaminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän (7) päivän ajaksi

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Tieto oikeusministeriölle annetaan siten, että keskusvaalilautakunta tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi. 

 

Tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteksi on otettava ainakin seuraavat raportit:

- KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa,

- KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

- KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

- KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta

- KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain

- KT26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

- KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,

- KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista ja

- KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain.

Liitteet liitetään pöytäkirjaan kokouksessa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää julkaista kuntavaalien 2021 tuloksen ja tiedottaa siitä vaalilain 95 §:n mukaisesti. 

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin suorittamaan tähän asiaan liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.