Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasia

Tarkastuslaskennan yhteydessä on havaittu, että Nummenkylä-Peltola-Isokytö äänestysalueella on vaalilautakunnan vaalipöytäkirjan mukaan on annettu alustavan laskennan mukaan 1147 ääntä ja äänioikeuttaan käyttäneitä henkilöitä on ollut 1128. Vaalilautakunnan puheenjohtajalta saadun selvityksen mukaan henkilömäärä on merkitty virheellisesti. Selvitystä on pidettävä riittävänä.

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.