Keskusvaalilautakunta, kokous 15.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta ei ole erityissäännöksiä. Näin ollen pöytäkirja voidaan tarkastaa:

  1. seuraavassa kokouksessa
  2. valitsemalla pöytäkirjantarkastajat
  3. samassa kokouksessa.

Koska päätökset on usein pantava nopeasti täytäntöön,​ voitaneen keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen osalta pitää parhaimpana sitä,​ että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti samassa kokouksessa.

Tätä kokousta koskeva pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 15.11.2019 alkaen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat