Keskusvaalilautakunta, kokous 14.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Keskusvaalilautakunnan 15.3.2021, 17.3.2021 ja 18.3.2021 pitämissään kokouksissa tekemät päätökset ovat vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan mitätöityneet, mistä johtuen keskusvaalilautakunnan on tehtävä näissä kokouksissa tekemänsä vaalilain mukaiset päätökset uudelleen.

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää 

  1. laatia ehdokaslistojen yhdistelmän vaalilain säännösten mukaisesti.
  2. todeta, että puolueiden ja yhteislistojen arpomispäätöksestä johtuen ehdokkaan numero määräytyy siten, että numeron 2 saa ehdokaslistojen yhdistelmän ensimmäiseksi vasemmalta arvotun puolueen ehdokaslistaan ensimmäiseksi merkitty henkilö numeroinnin päättyessä oikealla viimeiseksi arvotun puolueen ehdokaslistaan viimeiseksi merkittyyn henkilöön.
  3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään ehdokaslistojen yhdistelmään mahdollisesti tarvittavat korjaukset, jotka johtuvat painoteknisistä tai muista vastaavista syistä.
  4. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin huolehtimaan, että ehdokaslistojen yhdistelmiä painatetaan vaaleja varten riittäväksi määräksi arvioitu 150 kappaletta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaaliasiamiehet