Keskusvaalilautakunta, kokous 14.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ehdokaslistojen yhdistelmän jakelu ja tiedoksisaattaminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Keskusvaalilautakunnan 15.3.2021, 17.3.2021 ja 18.3.2021 pitämissään kokouksissa tekemät päätökset ovat vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan mitätöityneet, mistä johtuen keskusvaalilautakunnan on tehtävä näissä kokouksissa tekemänsä vaalilain mukaiset päätökset uudelleen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan kuulutusluonnoksen "Kuntavaalien 2021 ehdokaslistojen yhdistelmä".
  2. että kuulutus annetaan tiedoksi kuntalaisille siten,​ kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
  3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin huolehtimaan vaalilain 44 §:n mukaisesti ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi saattamisesta muiden tahojen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaaliasiamiehet