Keskusvaalilautakunta, kokous 11.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 LISÄPYKÄLÄ: Keskusvaalilautakunnan kokous vaalisunnuntaina 13.6.2021 (lisäpykälä)

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on merkinnyt kuntavaaleihin 2021 liittyvät lakisääteiset kokoukset tiedoksi kokouksessaan 30.3.2021 § 38. Tämän jälkeen on käynyt ilmi, että Oikeusministeriön kunnille toimittamasta 8.3.2021 päivätystä kirjeestä sekä vaaliohjeesta 1 ”Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät” on loppuun merkityistä aikatauluista puuttunut kokonaan maininta keskusvaalilautakunnan vaalilain (714/1998) 84 §:n mukaisesta kokouksesta, joka on pidettävä 13.6.2021 aikaisintaan klo 15.00 alkaen tai erityisestä syystä aikaisintaan klo 12.00 alkaen. Kyseisessä kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaa ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia äänestyslippuja.

Järvenpään kaupungissa on aiemmissa kuntavaaleissa saadun selvityksen mukaan käynyt joinakin kertoina siten, ettei laskentaa ole saatu suoritettua määräaikaan klo 20.00 mennessä. Edellä mainitusta johtuen pidettäisiin perusteltuna, että keskusvaalilautakunta kokoontuisi vaalisunnuntaina 13.6.2021 jo klo 12.00 alkaen, jotta laskentaan liittyvät tehtävät ehditään varmasti suorittaa annetussa aikataulussa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua vaalisunnuntain 13.6.2021 klo 12.00 alkaen vaalilain 84 §:n mukaiseen kokoukseen.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että valmisteleviin toimenpiteisiin, kuten vaalikuorten leikkaamiseen auki, ryhdytään Oikeusministeriön vaaliohjeen 1 ”Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät” s. 75 mukaisesti jo ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti ottaa lipykälä käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.