Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Lupa hyväntekeväisyyskeräykseen kuntavaaleissa 2021,​ Pieni ele ry

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 18 myöntänyt Pieni ele ry:lle luvan hyväntekeväisyyskeräyksen järjestämiseen huhtikuussa järjestettävien kuntavaalien yhteydessä. Vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen keskusvaalilautakunta on tuolloin suosittanut,​ että ennakkoäänestyspäivinä keräys järjestetään vain kahdella ennakkoäänestyspaikalla. Pieni ele ry:tä on pyydetty ilmoittamaan,​ millä ennakkoäänestyspaikoilla keräys tullaan järjestämään.

Kuntavaalien siirryttyä huhtikuulta touko-kesäkuulle, keskusvaalilautakunta on päättänyt seurata tautitilannetta ja sen kehittymistä hieman pidempään ennen päätöksen tekemistä, myönnetäänkö keräyslupa touko-huhtikuussa järjestettäviin vaaleihin. Asiasta on sovittu päätettävän keskusvaalilautakunnan 10.5. pidettävän kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta

  • päättää antaa luvan Pieni ele ry:lle hyväntekeväisyyskeräykseen järjestämiseen ennakkoäänestys-​ ja varsinaisen vaalisunnuntain äänestyspaikoilla.
  • päättää huolehtia keräyslippaiden kuljettamisesta ja säilyttämisestä äänestysajan samalla tavalla,​ kuin aiempinakin vuosina.
  • toteaa,​ että vastuu keräyslippaista on Pieni ele ry:llä myös sinä aikana,​ kun ne ovat keskusvaalilautakunnan hallinnassa.
  • toteaa,​ että Pieni ele ry:n kuntavastaavan tulee noutaa keräyslippaat vaalien jälkeen erikseen sovittuna ajankohtana Järvenpää-​talolta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pieni ele ry, vaalilautakuntien puheenjohtajat