Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 18.3.2021 § 33 määrännyt puolueiden,​ yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Saapuneiden ehdokashakemusten perusteella on arvottu vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliiton keskinäinen järjestys sekä vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys. Näiden jälkeen ehdokaslistojen yhdistelmään on merkitty ehdokkaita asettanut yhteislista ja viimeiseksi oikealle yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys.

Päätöksen jälkeen eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Keskusvaalilautakunnan 15.3.2021, 17.3.2021 ja 18.3.2021 pitämissään kokouksissa tekemät päätökset ovat vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan mitätöityneet, mistä johtuen keskusvaalilautakunnan on tehtävä näissä kokouksissa tekemänsä vaalilain mukaiset päätökset uudelleen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä puolueiden,​ yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Mika Gilan poistui klo 17.02.

Pidettiin kokoustauko klo 17.02-17.08.

Varajäsen Matti Auranen saapui klo 17.08.

Pertti Salovaara poistui klo 17.54.

Pidettiin kokoustauko klo 17.54-18.11.

Annika Sund saapui klo 18.11.

Keskusvaalilautakunta arpoi puolueiden,​ yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten vaalitietojärjestelmässä.

Tiedoksi

Vaaliasiamiehet