Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ehdokashakemusten ja niihin liitettyjen asiakirjen tarkastus

JARDno-2020-2934

Valmistelija

 • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.3.2021 § 27 tarkastanut sille voimassa olleen vaalilain mukaan määräajassa toimitetut ehdokashakemukset ja niihin liitetyt asiakirjat sekä tehnyt vaaliasiamiehille tarvittavat huomautukset. Päätöksen jälkeen eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Keskusvaalilautakunnan 15.3.2021, 17.3.2021 ja 18.3.2021 pitämissään kokouksissa tekemät päätökset ovat vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan mitätöityneet, mistä johtuen keskusvaalilautakunnan on tehtävä näissä kokouksissa tekemänsä vaalilain mukaiset päätökset uudelleen.

Aiemman aikataulun mukaisesti 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle toimitetut ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset ovat voimassa kuntavaaleissa 13.6.2021 sellaisenaan, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen. Ehdokasasettajien on kuitenkin mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa sille 4.5.2021 klo 16.00 mennessä toimitetut ehdokashakemukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään keskusvaalilautakunnalle jätti tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä ehdokashakemuksen kolmetoista (13) puoluetta. Näistä Suomen Keskusta ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue ovat ilmoittaneet keskinäisestä vaaliliitosta. Puolueiden lisäksi keskusvaalilautakunnalle on jätetty yksi (1) yhteislista. Määräajan jälkeen ehdokashakemuksia ei ole jätetty.

Keskusvaalilautakunnalle jätetyissä ehdokaslistoissa on ehdokkaita seuraavasti:

 • Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 66
 • Perussuomalaiset r.p. 56
 • Kansallinen Kokoomus r.p. 51
 • Vihreä liitto r.p. 41
 • Suomen Keskusta r.p. 27
 • Järvenpää Plus yhteislista 21
 • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 20
 • Vasemmistoliitto r.p. 19
 • Svenska Folkpartiet i Finland r.p. 2
 • Liike Nyt r.p. 2
 • Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.p. 1
 • Piraattipuolue r.p. 1
 • Liberaalipuolue - Vapaus valita –  Liberalpartiet - Frihet att välja r.p. 1
 • Kristallipuolue r.p. 1

Yhteensä: 309

Tarkastuksen perusteella keskusvaalilautakunta päätti antaa vaaliasiamiehille seuraavat huomautukset:

Liike Nyt r.p.

 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Tuula Wiberg tittelistä "palkanlaskija/HR koordinaattori".

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Peter Hagman tittelistä "eläk."

Perussuomalaiset r.p.

 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Juha Hakala tittelistä "keksijä/taitelija".
 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Toni Marken tittelistä "opiskelija/ravintolapäällikkö".

Kansallinen Kokoomus r.p.

 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Faye Ndiaga tittelistä "metalliala/hitsaaja".
 • Keskusvaalilautakunta päätti antaa huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Jukka Huikko tittelistä "erit. opettaja".

Vaaliasiamiehellä, jolle huomautus on tehty, on oikeus viimeistään ke 12.5.2021 ennen kello 16 tehdä huomautuksesta johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehellä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Oikaisut ja täydenykset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen vaalit@jarvenpaa.fi. Mikäli vaaliasiamies haluaa tehdä oikaisut ja täydennykset paikan päällä, tulee häneen sopia tätä varten erillinen tapaaminen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa puh. 040 315 2216.

Tiedoksi

Vaaliasiamiehet