Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 5.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoon taiteen perusopetukseen on 1.8.2019 mennessä hakenut 101 henkilöä, joista 55 on valittu taiteen perusopetuksen oppilaaksi. Oppilasvalintoja täydennetään tarpeen mukaan vielä elokuussa 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).