Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston osavuosiraportti 1-6/2021

JARDno-2021-1798

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osavuosiraportti 1-6/2021

Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta.

Liitteenä on Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1.–30.6.2021 sekä toimintakertomus keväältä 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalueeseen kuuluvan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman sekä sen tavoitteiden ja suoritteiden toteumat osavuosiraportin 1-6/2021 osalta. 

Päätös

Hyväksyttiin.