Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston maksuhuojennusten perusteet lv. 2021-2022

JARDno-2021-1805

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston maksuhuojennusten jakoperusteet 2021-2022

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa maksuhuojennus  lukukausimaksusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen oppilaalle/oppilaille taloudellisilla perusteilla. Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 24-25 mukaan musiikkiopiston johtokunta päättää vapaaoppilaspaikkojen jakoperusteista.

Maksuhuojennusta lukuvuodelle 2021-2022 voidaan hakea ma 30.8.2021 klo 16.00 mennessä hakulomakkeella ja seuraavilla liitteillä:

  •  *) todistus kuukausiansioista / tai todistus esim. eläkkeestä tai työttömyyskorvauksesta
  •  *) todistus edellisen vuoden verotuksesta / viimeisestä saapuneesta
  • pääaineen opettajan lausunto opintomenestyksestä (tätä ei tarvitse perheen toimittaa, toimisto kysyy suoraan opettajalta)

*) koskee myös täysi-ikäisen (yli 18v.) opiskelijan avio- /avopuolison vastaavia tulotodistuksia

Maksuhuojennuspäätökseen vaikuttavat muun muassa perheen kuukausiansiot, alle täysi-ikäisten lasten lukumäärä, oppilaan opintomotivaatio sekä musiikkiopiston taloustilanne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Musiikkiopiston johtokunta päättää maksuhuojennusten jakoperusteet ansiotasoindeksin (www.stat.fi) huomioiden: 

lasten määrä      perheen bruttotulot  
 
| 2 |                       3175,52
| 3 |                       3583,48
| 4 |                       3828,71
| 5 |                       4176,12
| 6 |                       4397,58
| 7 |                       4615,98

 

Johtokunta valtuuttaa musiikkiopiston rehtorin myöntämään 50 % maksuhuojennuksia heikossa taloustilanteessa oleville perheille ja 75 %-100 % maksuhuojennuksia perustoimeentulopäätöksen saaneille perheille tukemaan motivoituneiden oppilaiden opintojen jatkumista. Maksuhuojennus koskee vain pääaineen lukukausimaksua. Maksuhuojennuksia myönnetään kuitenkin vain enintään kymmenelle perheelle.

Päätös

Hyväksyttiin.