Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tuusulan kunnanjohtajan stipendirahaston hoitokunnan valinta kunnallisvaalikaudelle 2017-2020

JARDno-2017-1387

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on päätöksellään 30.8.2007 pykälässä 404 vahvistanut Tuusulan kunnanjohtajan stipendirahaston säännöt. 2§:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea opinnoissaan menestyviä musiikkiopiston tuusulalaisia oppilaita. Sääntöjen 4 §:ssä säädetään rahaston hoitokunnan kokoonpanosta, josta todetaan, että hoitokuntaan kuuluvat johtokunnan puheenjohtajiston tuusulalaisedustaja, johtokunnan keskuudestaan valitsema tuusulalaisjäsen sekä musiikkiopiston rehtori ja apulaisrehtori.

 

Rahastosta jaettiin ensimmäiset kaksi stipendiä, kumpikin suuruudeltaan 1000 € vuonna 2008. Rahastosta on tarkoitus jatkossa jakaa joka toinen vuosi 1-2 stipendiä vuorotellen rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston stipendijakojen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokunta päättää valita tuusulalaisedustajan Tuusulan kunnanjohtajan stipendirahaston hoitokuntaan kunnallisvaalikaudeksi 2017 - 2020

Päätös

Tuusulan Kunnanjohtajan stipendirahaston hoitokunnan edustajaksi valittiin Sanna Tuhkunen.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)