Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston hoitokunnan valinta kunnallisvaalikaudelle 2017-2020

JARDno-2017-1386

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.11.1988 § 222 vahvistanut rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston säännöt. Sääntöjen § 4 määrätään hoitokunnan kokoonpano, josta todetaan, että hoitokuntaan kuuluu johtokunnan puheenjohtaja, kolme jäsentä ja sihteeri. Pykälässä todetaan, että hoitokunta päättää rahastosta oppilaille jaettavista stipendeistä. Yhden stipendin suuruus on vuoden 1988 tasossa 5000 mk. Nykyään on sovellettu 1000 €:n stipendejä, joita on jaettu 1-2 kpl:tta joka toinen vuosi. Stipendin saajien on tullut toimittaa selvitys hoitokunnalle stipendin käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokunta päättää valita kolme jäsentä rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston hoitokuntaan sekä lisäksi sihteerin kunnallisvaalikaudelle 2017 – 2020.

Päätös

Käsittely

Ehdotetaan jäseneksi

Keimo Joensuu

Paavo Peltosaari

Sarah Rizzo

Sihteeriksi, Juha-Pekka Putkonen

 

Päätös

Rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendin rahaston hoitokuntaan valitaan

Keimo Joensuu

Paavo Peltosaari

Sarah Rizzo

Sihteeriksi, Juha-Pekka Putkonen