Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 5.10.2017 alkaen.

Ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)