Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

- Keskusteltiin  musiikkiopiston johtokuntaan opettajajäsenen läsnäolomahdollisuudesta

- Tulevien kokouksien ajankohtien kartoittaminen.

Ehdotus

Käsittely

- Asiasta keskusteltiin ja ehdotettiin, että opettajan läsnäolomahdollisuus jätetään harkintaan. Kuullaan tarvittaessa opettajia.