Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Musiikkiopiston johdon raportti vuodelta 2017

JARDno-2017-1384

Valmistelija

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta.

 

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalueeseen kuuluvan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelmien tavoitteiden ja suoritteet ajalta 1.1. – 31.8.2017 ovat liitteenä.

 

Koska elokuun kirjanpito on vielä avoimena, täydennetään esitystä kokouksessa euromääräisten tavoitteiden osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalueeseen kuuluvan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman sekä sen tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 31.8.2017

Päätös

Hyväksyttiin