Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Pöytäkirja on yleisesti nähtävilla Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 5.10.2017 alkaen

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)