Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 2020

JARDno-2020-132

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2023 ja talousarviosta vuodelle 2020, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2020 toimintakate on -14.582.286 euroa ja vuosien 2020-2023 yhteenlaskettu toimintakate -55.301.028 euroa. Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmaan on tulossa vielä merkittäviä tilahallinnan kustannuksiin liittyviä muutoksia.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman vuodelle 2020 liitteen mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelman euroihin kiinteistöihin liittyvät määrärahamuutokset avainalueen sekä esikunnan välillä.

Päätös

Hyväksyttiin.