Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman 2019 toteuma

JARDno-2020-133

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja johtokunnille.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteutumista vuoden 2019 aikana on käsitelty Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan kokouksissa 5.8.2019 § 14 ja 24.10.2019 § 19. 

Kirjanpito vuoden 2019 osalta on vielä avoinna, jonka vuoksi taloudellisten tavoitteiden toteumia esitellään vasta kokouksessa. 

Muilta osin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteumat ja toimintakertomus on liitteenä ja niitä esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

  1. hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuman ja toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
  2. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.