Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rehtorin viran täyttäminen / valinnat haastatteluihin

JARDno-2022-1940

Valmistelija

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virkaa haki määräaikaan mennessä 17 hakijaa.

Keskisen Uuudenmaan Musiikkiopiston johtokunta käsittelee hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat. Haastattelut järjestetään 9.12.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt rehtoriksi hakeneista henkilöistä.

2. hyväksyä haastatteluun kutsuttaville lähetettävän ennakkotehtävän.

3. henkilöarvioinnin käyttämisestä hakuprosessissa.

Päätös

Johtokunta päätti:
1. kutsua haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): 

Jäske Jenni
Kivikoski Laura
Lash Minna-Maarit
Tiihonen Henri
Tyni Sauli
Vokkolainen Kaisa
Vuorinen Jori

2. valtuuttaa kulttuurijohtaja Pirre Raijaksen valmistelemaan haastatteluun kutsuttaville lähetettävän ennakkotehtävän.

3. käyttää soveltuvuusarviointia haastattelun jälkeen valittaville hakijoille. 

Kokouskäsittely

Kulttuurijohtaja Pirre Raijas selosti asiaa. 

 

Tiedoksi

HR-palvelut