Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).