Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johdon raportti 1

JARDno-2020-1434

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Johdon raportti 1/2020

Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta.

Liitteenä on Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1.–31.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalueeseen kuuluvan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman sekä sen tavoitteiden ja suoritteiden toteumat johdon raportin 1 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.