Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan kannanotto musiikkiopiston tila-asiaan

JARDno-2020-461

Valmistelija

  • Paavo Peltosaari, paavo.peltosaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto (KUM) on Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen musiikkiopisto, joka antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta toiminta-alueensa lapsille ja nuorille. Musiikkiopiston Järvenpään toimitila on osoitteessa Seutulantie 8. Sen lisäksi musiikkiopistolla on toimintaa Järvenpää-talon kellarissa (bänditilat, lyömäsoitinopetus, puhallinorkesterit, rumpu- ja vaskiopetus) ja muutamilla kouluilla.

Järvenpään kaupungin tilaohjelmasuunnitelman mukaan KUM:n toimitila on suunniteltu myytäväksi ja korvaavaksi tilaratkaisuksi on kaavailtu musiikkiopiston siirtymistä Seutulantie 8:sta uuden Järvenpään yhteiskoulun (JYK) tilojen iltakäyttäjäksi.

JYK:n suunnittelussa ei tähän mennessä ole voitu osoittaa opetustoiminnalle sopivia äänieristettyjä opetustiloja, joihin musiikkiopiston toiminta mahtuu.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta esittää, että päätöstä musiikkiopiston siirtymisestä pois Seutulantieltä ei tehdä, jollei ole osoitettavissa riittäviä ja laadullisen toiminnan jatkumisen turvaavia toimitiloja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Paavo Peltosaari, paavo.peltosaari@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää saattaa kannanottonsa Järvenpään kaupuginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.